GRAFIK PRACY LEKARZY

Poniedziałek (6.07) Wtorek (7.07) Środa( (8.07) Czwartek (9.07) Piątek (10.07)
Dorota Żerańska
8:00-18:00
x
8:00-18:00
x
8:00-18:00
Małgorzata Szwed
x
8:00-18:00
x
8:00-18:00
x
Sylwia Turek
x
8:00-18:00
zdrowe 10:00-12:00
x
8:00-18:00
zdrowe 10:00-12:00
x
Zbigniew Czarniawski​
8:00-18:00
zdrowe 10:00-12:00
x
8:00-18:00
zdrowe 10:00-12:00
x
8:00-18:00
zdrowe 10:00-12:00
Michał Smoliński
x
x
x
x
x