O NAS

Od 2000 roku świadczymy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

 • orzekanie o stanie zdrowia,

 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 • kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

  • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 06 r.ż., w tym:

   • wizyty patronażowe w 34.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,

   • testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 45 lat;

  • świadczenia profilaktyki gruźlicy;

  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;

  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;

  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy są dostępne w następujących punktach:

 1. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul.Niepodległości 44 – porady lekarza poz dla osób dorosłych (zobacz)
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul.Żołnierska 18 – porady lekarza poz dla osób dorosłych (zobacz)
 3. NZOZ Malarkiewicz i Spółka al. Sybiraków 36 – porady lekarza poz ze szczególnym uwzględnieniem opieki lekarskiej nad kobietami w ciąży (zobacz)
 4. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie ul. Żołnierska 18A – porady lekarza poz ze szczególnym uwzględnieniem opieki lekarskiej nad dziećmi (zobacz)
 • wyszukiwarka najbliższych terminów leczenia w poradniach specjalistycznych (zobacz)

 • strona Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ (zobacz)

 • wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?” to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (zobacz)

 • przydatne informacje z zakresu pediatrii (zobacz)

 • informacje o zasadach udzielania świadczeń medycznych (zobacz)