Profilaktyka chorób układu krążenia

Świadczenia Profilaktyki Chorób Układu Krążenia obejmują osoby urodzone w latach:

  • 1986
  • 1981
  • 1976
  • 1971
  • 1966

u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia