Profilaktyka chorób układu krążenia

Świadczenia Profilaktyki Chorób Układu Krążenia obejmują osoby urodzone w latach:

  • 1984
  • 1979
  • 1974
  • 1969
  • 1964

u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia