Profilaktyka chorób układu krążenia

Świadczenia Profilaktyki Chorób Układu Krążenia obejmują osoby urodzone w latach:

  • 1987
  • 1982
  • 1977
  • 1972
  • 1967

u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia